1. Małgorzata Jędrzejczak – Przewodnicząca Zarządu
2. Wiesław Szerszeń – Zastępca Przewodniczącej Zarządu
3. Krzysztof Gawrysiak – Członek Zarządu (złożył rezygnację)
4. Elżbieta Maćkowiak- Członek Zarządu
5. Andrzej Janusz – Członek Zarządu