1. Pani Małgorzata Bronikowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Pani Jadwiga Wasiak – Członek
3. Pan Andrzej Ignaczak – Członek