Terminy konserwacji rowów melioracyjnych

Terminy konserwacji rowów melioracyjnych

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej "KUTNOWIANKA" przedstawia termin konserwacji rowów melioracyjnych.