Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

konkurs-wie

Zapraszamy Państwa do udziału w XIII edycji konkursu pn. "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" organizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego  Rolnictwa. 

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Prace konkursowe zostaną ocenione w dwóch kategoriach: 

- Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

- Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2021 roku. 

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl