• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru kultury fizycznej, sportu i turystyki

20220315-131855grafika-sport

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych z obszaru kultury fizycznej, sportu i turystyki. W zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki. można realizować jedno z poniższych działań:

1 Kultura fizyczna i sport

1) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

2) organizowanie wycieczek rowerowych na obszarze Gminy Kutno;

3) upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów i rencistów oraz zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu;

4) organizowanie imprez rekreacyjnych, pikników, imprez plenerowych;

5) promocję sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym organizację zajęć i zawodów sportowych,

6) wspieranie imprez sportowych promujących Gminę Kutno.

2. Turystyka:

1) realizacja działań przyczyniających się do szeroko rozumianego rozwoju sektora turystycznego i promocji walorów przyrodniczych Gminy Kutno;

2) tworzenie turystyki regionalnej w oparciu o atrakcyjne rekreacyjnie

i turystycznie miejsca na mapie Gminy Kutno oraz tworzenie takich miejsc;

3) uporządkowanie przestrzeni atrakcji turystycznych.

Łączna kwota przeznaczona na zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki to 30 000 złotych.

Maksymalna kwota dotacji na realizację jednego zadania wynosi 10 000 złotych.

Na wnioski czekamy do 6 kwietnia 2022 roku, natomiast ogłoszenie wyników nastąpi do 5 maja 2022 roku.

Realizacja zadań może odbywać się w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku.

Poniżej Zarządzenie i Ogłoszenie dotyczące konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego

20220315-132241skanowanie0577
2.3 mb
20220315-132557oferta---otwarty-konkurs-ofert
39 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30