Komisja konkursowa

Wójt Gminy Kutno powołała komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. z zakresów:

  • 1)Kultury fizycznej, sportu i turystyki;
  • 2)Ochrony zdrowia i ekologii;
  • 3)Kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji;

  • Zarządzenia wraz z regulaminami prac komisji konkursowych pod linkiem: http://bip.gminakutno.pl/strony/6673.dhtml

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30