Komunikat Wójt Gminy Kutno

Komunikat Wójt Gminy Kutno

W związku z nałożonym obowiązkiem zdalnego nauczania w wyniku epidemii, Gmina Kutno wystąpiła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa z wnioskiem o zakup 29 sztuk komputerów o wartości 59 926 zł, dla szkół podstawowych z terenu gminy Kutno.

Zakupione komputery zostaną wypożyczone uczniom i nauczycielom nieposiadającym własnych urządzeń na czas nauki zdalnej.