Komputery dla uczniów szkół z terenu gminy Kutno.

Komputery dla uczniów szkół z terenu gminy Kutno.

W dniu 24 kwietnia 2020 roku Wójt Gminy Kutno Pani Justyna Jasińska przekazała dyrektorom szkół gminnych 29 sztuk komputerów przenośnych typu Notebook,
do użytkowania podczas zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Sprzęt komputerowy został zakupiony w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Projekt jest zrealizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Wartość zakupionego sprzętu komputerowego wyniosła 59 926 zł.

Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt pomoże w realizacji podstawy programowej,
a uczniowie i nauczyciele w Gminie Kutno będą użytkować przekazane komputery w sposób twórczy i innowacyjny co pozytywnie wpłynie na umiejętności wykorzystywania nowych technologii w komunikacji.