Komputery dla nauczycieli

Komputery dla nauczycieli

Dzięki realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" Gmina Kutno pozyskała 24 nowoczesne komputery, które Pani Wójt  Justyna Jasińska przekazała szkołom podstawowym naszej gminy.