Klub dziecięcy "Leśna gromada" kontynuuje swoją działalność

Klub dziecięcy "Leśna gromada" kontynuuje swoją działalność

Od września bieżącego roku Klub dziecięcy „Leśna Gromada" kontynuuje swoją działalność w pełnym składzie. Część uczestników Klubu to dzieci, które brały udział w zajęciach w ubiegłym roku szkolnym, a od nowego semestru  dołączyli także nowi uczestnicy.

Dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa od września z powodu braku wolnych miejsc zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Przypominamy, że w ofercie naszego klubu zapewniamy:

- stałą miesięczną – opłatę za pobyt dziecka w Klubie – tylko 118, 87 zł;

- wysokiej jakości wyposażenie;

- opiekę i pielęgnację dzieci od pierwszego do trzeciego roku życia od godziny 6:00 do godziny 16:00;

- realizację nowoczesnych programów dydaktyczno – wychowawczych;

- indywidualizację potrzeb dziecka;

- aktywną współpracę z rodzicami lub prawnymi opiekunami w realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;

- parking przed Klubem.

Rodzice, którzy skorzystają z oferty zyskują:

- możliwość powrotu do aktywności zawodowej po urlopie rodzicielskim,

- większe szanse na rynku pracy.

Utworzenie klubu dziecięcego oraz jego bieżące funkcjonowanie współfinansowane jest z budżetu państwa ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2020 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Klub dziecięcy posiada aktywną stronę internetową, na której można śledzić bieżące wydarzenia - https://kd.gminakutno.pl/