Opis KGW Ósme

Opis KGW Szóste

Zarys Działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Strzegocinie

Na przestrzeni lat zakres działalności i skład Koła Gospodyń ulegał zmianie. W przeszłości, stopień zaangażowania w dobro lokalnej społeczności wiejskiej przez gospodynie był większy niż obecnie. Chętniej spotykano się na różne, wspólne okazje jak i po prostu w celu wymiany przepisów kulinarnych bądź pozyskania nowych. Dziś, w dobie internetu, te receptury najczęściej pozyskujemy właśnie tam. W dalszym ciągu i niezmiennie książki kucharskie są dla nas znaczącą inspiracją do tworzenia nowych dań. Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich w Strzegocinie liczy 20 członkiń. W tym kształcie funkcjonuje od około sześciu lat. Spotykamy się raz na dwa miesiące lub częściej,w zależności od potrzeb. Posiadamy zarząd w składzie:

przewodnicząca-Marlena Karczewska

z-ca przewodniczącej-Katarzyna Wiwała

skarbnik-Barbara Kalinowska.

Mamy ustaloną miesięczną składkę członkowską z której dochód przeznaczony jest na potrzeby związane z funkcjonowaniem Koła. Dzięki uprzejmości Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegocinie, nasze spotkania mogą odbywać się w miejscowej remizie OSP. Organizujemy wewnętrzne imprezy i spotkania takie jak '' Dzień Kobiet'', przed Wielkanocą ''jajeczko'' ,a przed Wigilią ''opłatek''. W ramach rewanżu dla świetlicy wiejskiej za gościnność w sezonie wiosennym sprzątamy obiekt wewnątrz i w miarę możliwości na zewnątrz. W roku 2019 mieliśmy okazję do integracji okolicznych mieszkańców ze względu na Dożynki Gminne, które odbywały się w Strzegocinie. Przedsięwzięcie to wymagało ogromnego zaangażowania ze strony lokalnej społeczności, zarówno ze strony naszego Koła Gospodyń jak i przede wszystkim ze strony OSP w Strzegocinie. Nie wspominamy tutaj o roli samorządu gminnego i Ośrodka Kultury w Leszczynku , które to miało swoje istotne znaczenie w przygotowaniach do tego wydarzenia. Wiodąca role odegrała również nasza Pani Sołtys, która jest również naszą członkinią. Wspólnymi siłami udało się osiągnąć zamierzone cele. Chciało by się dodać "Nic o was bez nas...''

Jesteśmy otwarte na dialog i współpracę z lokalną władzą jak również z miejscową społecznością. Nasze motto to ''Mniej gadania, więcej działania''.

 

jpg strzegocin

Opis KGW w Komadzynie

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W NOWEJ WSI

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi, gm. Kutno zostało powołane do życia w 1955 roku. W czasie swojej działalności Panie podejmowały wiele inicjatyw mających na celu integracje środowiska wiejskiego oraz dystrybucję cennych, a zarazem trudnych do zdobycia - jak na tamte czasy - dóbr, drobiu i pasz.

Ważnym elementem działalności koła do dnia dzisiejszego jest organizacja szkoleń, kursów, pokazów żywieniowych i wycieczek. Coroczną, nieprzerwalną tradycją jest organizacja Dnia Kobiet 8 marca.

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi współpracowało z:

 • Urzędem Gminy Kutno;
 • Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach;
 • Kółkiem Rolniczym SKR w Kutnie.

Obecnie współpracuje z:

 • Urzędem Gminy Kutno;
 • Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach;
 • ARiMR w Kutnie.

 Ponadto KGW podejmuje działania z wieloma innymi  instytucjami, firmami i osobami fizycznymi, działając na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego.

W swojej 64 letniej działalności przewodniczącymi koła były:

 • Cieślińska Leokadia
 • Kotlińska Janina
 • Otto Anna
 • Jagiełło Aurelia
 • Stolińska Janina
 • Fijałkowska Jadwiga

Od grudnia 2018 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR. Obecnie przewodniczącą KGW w Nowej Wsi jest Chmielewska Monika.

FB IMG 1584007018662

KGW w Gołębiewku Nowym zostało reaktywowane 29 lutego 2016 roku i przyjęło nazwę Koła Kobiet Aktywnych. Jego członkami jest 29 Pań i 2 Panów. Przewodniczącą Koła jest Ewa Szkup, wiceprzewodniczącą Małgorzata Andrzejczak, skarbnikiem Janina Garbalińska, sekretarzem Małgorzata Jóżwiak, a kronikarzem Anna Walędziak. Koło działa kierując się maksymą ,,Tyle człowiek jest wart ile potrafi stworzyć i ile po nim pozostanie i będzie dla innych''. Jego głównym  założeniem  jest szeroko pojęta integracja z mieszkańcami (organizacja festynów, pikników, spotkań przy ognisku, grillu itp), kultywowanie dawnych zwyczajów wiejskich, organizacja i uczestnictwo w kursach i szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje. Działaniem innowacyjnym z pewnością jest organizacja wyjazdów do kina i teatru, wycieczki krajoznawcze, wycieczki rowerowe. W czasie swojej działalności Panie zwiedziły już: Toruń, Ciechocinek, Wrocław, Inowrocław, Gniezno, Kruszwicę i Biskupin. Na rowerach pokonały kilkadziesiąt kilometrów objeżdżając tereny gminne. Panie  z obopólną  korzyścią poszerzają współpracę z: OSP, Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Gołębiewku Nowym, z Proboszczem Stanisławem Zarosa SAC. i Gminą Kutno. Mają na celu nawiązanie kontaktu również z innymi organizacjami społecznymi. Promują zdrowy tryb życia biorąc udział w zajęciach z aerobiku. Organizują spotkania z przedstawicielami służby zdrowia (z Dietetykiem, kosmetologiem, Prezesem Kutnowskiego Klubu Amazonek).W kwietniu 2017 r. zajęły I. miejsce w konkursie kulinarnym     kolo Gołębiewiekpt. ,,Ocalić od zapomnienia z recepturu Prababci, Babci, Mamy..."' organizowanego przez Powiat Kutnowski. Receptura ,,Tortu Babci Sabiny'' była bezkonkurencyjna. W maju 2017 r. brały  udział w I. Powiatowym Dniu Rolnika. W konkursie kulinarnym,, Za pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem" i pasty warzywne zdobyły II miejsce. Na swoim koncie mają organizację Festynów pt. ,,Bądźmy Razem'', ,,Spotkajmy się jeszcze raz'', a także współpracę  przy festynach parafialnych na Dybowie. Mogą pochwalić się licznymi podziękowaniami  za pracę Koła na rzecz  upowszechniania tradycji i kultury  polskiej oraz za zaangażowanie i aktywną działalność jego członków. Od początku swojej działalności KGW bierze udział w Dożynkach Gminnych, Parafialnych, w przyjęciu Pielgrzymów z Płocka do Częstochowy, robieniu Palemek Wielkanocnych. W 2020 r. 13 Pań zdobyło certyfikat ukończenia kursu komputerowego. Oprócz działalności społecznej Panie nie zapominają także o sobie. Chętnie organizują Dzień Kobiet, Wigilię, spotkania przy ognisku. W dalszej pracy  za cel postawiły sobie zdobycie funduszy na Plac Zabaw dla dzieci i dalszą współpracę z miejscowymi przedstawicielami Kultury i Oświaty.

Opis KGW w Leszczynku