Jest decyzja o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli w Gminie Kutno

Jest decyzja o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli w Gminie Kutno

Informacja o działaniach związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu koronawirusem w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gminy Kutno.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii grypy i koronawirusa w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno, podjęto następujące działania profilaktyczne:

1. Zorganizowano apele dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły z informacją o zagrożeniu i sposobach zapobiegania zachorowaniu wg rekomendacji MEN, GIS i MZ,

2. Wywieszono we wszystkich toaletach szkolnych instrukcję właściwego mycia rąk,

3. Wychowawcy przećwiczyli z uczniami poprawny sposób mycia rąk i omówili zasady postepowania w razie pojawienia się objawów zarażenia,

4. Zamieszczono na szkolnej stronie internetowej i szkolnym Fb informacje dla rodziców odnośnie zagrożeń związanych z koronawirusem,

5. Rozwieszono na drzwiach wejściowych i tablicy ogłoszeń w szkołach ulotki informacyjne związane z zagrożeniem epidemiologicznym,

6. Przekazano rodzicom i uczniom informacje o pozostawianiu w domu dzieci przeziębionych i chorych; zalecenie dotyczy także dzieci kichających i kaszlących,

7. Uczniowie zostali poinformowani o zasadach higieny – odpowiednie mycie rąk, odpowiedni sposób zasłaniania ust i nosa podczas kaszlu i kichania – uczniowie wykonali plakaty przypominające te zasady, które następnie zostały rozwieszone na korytarzu szkolnym,

8. Pracownicy szkoły na bieżąco uzupełniają dozowniki z mydłem i płynem dezynfekującym oraz ręczniki papierowe,

9. Codziennie przeprowadzana jest dezynfekcja środkami odkażającymi blatów ławek, klamek i poręczy schodów w szkole,

10. Dyrektorzy szkół na bieżąco śledzą komunikaty MEN, GIS i MZ oraz uczestniczą w szkoleniach Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie i wizytatorów z Delegatury w Skierniewicach.


Więcej informacji pod linkiem https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach