• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Jedyny taki Klub Dziecięcy w powiecie kutnowskim - podsumowanie rocznej działalności

20220302-071040roczek

1 marca 2022 roku w Gołębiewku Nowym odbyła się podsumowanie rocznej działalności Klubu Dziecięcego „Leśna Gromada". Uroczystość rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości oraz przybyłych rodziców i dzieci przez z - ca dyrektora CUW Gminy Kutno Roberta Witczaka, który następnie krótko scharakteryzował założenia projektu dzięki, któremu powstał Klub.

Utworzenie tej oczekiwanej przez mieszkańców Gminy Kutno placówki było możliwe dzięki pozyskanym środkom z programu rządowego MALUCH + na łączną kwotę: 949 000 zł W ramach inwestycji rozbudowano pomieszczania szkolne dla klubu wraz z wyposażeniem oraz placu zabaw i budowę parkingu z zatoką dla autobusów. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w projekcie o nazwie „Aktywizacja Zawodowa Rodziców w Gminie Kutno" pozyskano kwotę 663 500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów, dodatkowe wyposażenie klubu, wyżywienie, środki czystości. Finansowanie zewnętrzne jest przewidziane na okres 24 miesięcy. Wkład własny Gminy Kutno w całym przedsięwzięciu wyniósł: 255 000 zł

W ramach uzyskanych środków utworzono w Klubie Dziecięcym „Leśna Gromada" 23 miejsca dla dzieci dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Do projektu przystąpiło 23 rodziców, którzy dzięki projektowi powrócili na rynek pracy. Warto podkreślić, że jest to pierwsza tego typu placówka w powiecie kutnowskim.

W dalszej uroczystości Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podziękowała wszystkim, tym którzy przyczynili się do powstania pierwszej tego typu placówki w powiecie kutnowskim. Następnie głos zabierali: Przewodnicząca Rady Gminy Kutno Joanna Kajszczarek, Kierownik Klubu Dziecięcego „Leśna Gromada" Olga Kacprowicz oraz zaproszeni goście, w tym Radny Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Łódzkiego i Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Waldemar Wojciechowski, który na ręce kierownik Klubu przekazał kosz pełen zabawek.

Kulminacyjnym punktem obchodów było wypuszczenie w powietrze kolorowych balonów napełnionych helem. Następnie uczestnicy uroczystości zwiedzili pomieszczenia Klubu. Ostatnia część wydarzenia odbyła się w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku, gdzie goście obejrzeli prezentację multimedialną podsumowującą pierwszy rok działalności Klubu Dziecięcego z komentarzem p. Olgi Kacprowicz.

W obchodach wzięli udział: Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, Kierownik Klubu Dziecięcego „Leśna Gromada", Przewodnicząca Rady Gminy Kutno Joanna Kajszczarek, Kierownik Klubu Dziecięcego „Leśna Gromada" Olga Kacprowicz wraz z Pracownikami Klubu, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Łódzkiego i Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Waldemar Wojciechowski, Dyrektor Biura Poselskiego Posła Tadeusza Woźniaka Janusz Kołodziejski, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Kutnie Dybowie ks. Stanisław Zarosa, Sekretarz Gminy Kutno Jacek Saramonowicz, Skarbnik Gminy Kutno Małgorzata Tulińska, Z - ca dyrektora CUW Gminy Kutno Robert Witczak, p.o. dyrektora SP i. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku Nowym Teofil Trybura, Główna Księgowa CUW Gminy Kutno Anna Przytulska oraz rodzice z dziećmi uczęszczającymi do klubu.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii. Autor zdjęć : Łukasz Stasiak

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego rok działalności Klubu.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30