Jak prawidłowo segregować odpady? - spotkanie w Leszczynku

Jak prawidłowo segregować odpady? - spotkanie w Leszczynku
Źródło: Ministerstwo Środowiska

W dniu 9 października w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „Przystań" w zakresie ekologii i ochrony środowiska „Pomóż sobie, innym i środowisku" i współpracy z Wójt Gminy Kutno Justyną Jasińską zorganizowano spotkanie edukacyjne połączone z warsztatami plastycznymi.

Spotkanie poprowadzili Dyrektor ds. Inwestycji i Administracji Magdalena Krupińska – Kotulska i Podinspektor ds. ochrony środowiska Dionizy Węglewski, a warsztaty plastyczne Pani Aneta Sikora - Ołdakowska.

W ramach zorganizowanych zajęć podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy poznali zasady prawidłowej segregacji odpadów. Wydarzenie zakończyło się wspólnym ogniskiem w altanie na terenie parku w Leszczynku.

Więcej informacji na temat właściwej segregacji śmieci można znaleźć na stronie https://naszesmieci.mos.gov.pl/