„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Bielawki gm. Kutno"

Informujemy, że Gmina Kutno realizuje zadanie pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Bielawki gm. Kutno"

Wartość ogólna zadania: 231 209,69 zł netto.Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki: 176 295,00 zł.

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości 278,60 mb wraz z 11 szt. odgałęzień z rur PVC 160 o łącznej długości 47,60 mb.

Łączna długość planowanej do wybudowania kanalizacji sanitarnej to 326,20 mb.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30