Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

krowy

Informacja na temat konieczności zgłaszania każdego przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.