Informacja dotycząca prac geodezyjnych

Informacja dotycząca prac geodezyjnych

W związku z prowadzonymi pracami geodezyjnymi na zlecenie Zarządu Powiatu Kutnowskiego dotyczącymi modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Gminy Kutno w okresie od marca 2020 r. do września 2020 r. wykonawcą przedmiotowych prac będzie firma SKB GIS s.c. z Olsztyna.

W związku z powyższym prosi się Właścicieli nieruchomości o umożliwienie Wykonawcy wstępu na grunt i do obiektów budowlanych w celu wykonania niezbędnych prac geodezyjnych (art. 13 i 14 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. Dz. U. 2020, poz.276).