„Gotowi do zmian”… powrót do pracy….

nic1

Firma Plusk Polska sp. z o. o. sp. k. zaprasza do udziału w projekcie „Gotowi do zmian".

  • Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, które mogą skorzystać z wysokiej jakości szkoleń oraz staży zawodowych, chcących powrócić na rynek pracy.
  • Projekt jest również atrakcyjny dla Przedsiębiorców, chcących pozyskać nowych pracowników oraz dofinansowanie do nowych miejsc pracy.