Apel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie

Apel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie

​Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje o wzajemną pomoc. 
zaslepka

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie

KOMUNIKAT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE W związku z wprowadzeniem prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS - CoV-2 prosimy o podawanie numeru konta bankowego osób wnioskujących o pomoc finansową z Gminnego Ośrodka Pomoc...
paczki

Wstrzymane wydawanie artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zdrowia koronawirusem i podjętymi odgórnie decyzjami, wstrzymuje się do odwołania wydawanie artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019. Przewidywana przerwa w wydawaniu pacz...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje o terminie wypłaty świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje o terminie wypłaty świadczeń

Szanowni Państwo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, iż termin wypłaty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w marcu przypada na dzień 20.03.2020r tj. piątek. Wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych przypadają na dzień 25 i 26...
KDR

Karta Dużej Rodziny dla mieszkańców Gminy Kutno

Szanowni mieszkańcy Gminy Kutno, zapraszamy rodziny wielodzietne zamieszkujące na terenie Gminy Kutno posiadające na wychowaniu troje dzieci lub więcej oraz rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, do składania wnios...