Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje o terminie wypłaty świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje o terminie wypłaty świadczeń

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, iż termin wypłaty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w marcu przypada na dzień 20.03.2020r tj. piątek.

Wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych przypadają na dzień 25 i 26 marca 2020r. tj. środa i czwartek.