Gmina Kutno zakupiła kolejne laptopy

Gmina Kutno zakupiła kolejne laptopy

Gmina Kutno pozyskała kolejne fundusze z rządowego programu  „Zdalna Szkoła +                   w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota 45 000 zł została wykorzystana na zakup 18 nowoczesnych laptopów, które ułatwią prowadzenie kształcenia zdalnego dzieci z rodzin wielodzietnych, uczących się w szkołach na terenie Gminy Kutno. „Cieszymy się, że możemy po raz kolejny doposażyć naszych uczniów w sprzęt, który  posłuży  do  podnoszenia jakości kształcenia i pełniejszej realizacji podstawy programowej. Wierzymy, że przekazane komputery usprawnią proces edukacyjny i sprawią radość uczniom."- mówi Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska.