Gmina Kutno pozyskała dofinansowanie na utworzenie Klubu Dziecięcego w Gołębiewku

Gmina Kutno pozyskała dofinansowanie na utworzenie Klubu Dziecięcego w Gołębiewku

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kutno pozyskała dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" – edycja 2020, ze środków finansowych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na utworzenie Klubu Dziecięcego w Gołębiewku. Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 80 % kosztów kwalifikowanych zadania. Inwestycja obejmie budowę nowej części budynku oraz dostosowanie i adaptację pomieszczeń w budynku funkcjonującej Szkoły Podstawowej w Gołębiewku. Docelowo w ramach realizacji zadania powstaną 23 miejsca dla dzieci w wieku od roku do lat trzech.