• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Gmina Kutno planuje duże inwestycje z Polskiego Ładu

20220301-101754polski-lad

W drugiej edycji Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych złożone zostały już trzy wnioski na planowane inwestycje:

1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Gołębiewek Nowy i Gołębiewek Stary, etap II (kwota wnioskowanych środków: 10 450 000,00 zł).
2.Przebudowa i rozbudowa dróg będących w zarządzie Wójta gminy Kutno, etap II:
 • Przebudowa dróg w obrębie Wierzbie: droga gminna nr 102207E oraz droga wewnętrzna -razem dł. około 2,66 km;
 • Przebudowa drogi Stara Wieś – Bielawki – dł. ok. 1,42 km;
 • Przebudowa drogi gminnej 102204E Gołębiew Nowy – Kuczków – Żurawieniec – dł. około 3,1 km.

Kwota wnioskowanych środków: 11 400 000,00 zł.

 • 3.Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębiewku Nowym(kwota wnioskowanych środków: 4 500 000,00 zł).

W trzeciej edycji Polskiego Ładu, która skierowana jest do podmiotów gdzie funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PPGR) złożone zostały dwa wnioski na inwestycje:

 • 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i otwartej strefy aktywności w miejscowości Głogowiec, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Raciborowie (kwota wnioskowanych środków: 1 960 000,00 zł).
 • 2.Budowa sali gimnastycznej oraz zbiornika bezodpływowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Strzegocinie (kwota wnioskowanych środków : 4 900 000,00 zł).

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30