Gmina Kutno otrzymała dotację z PROW

Gmina Kutno otrzymała dotację z PROW

Gmina Kutno pozyskała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Leszno, poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, wykonanie tłoczni ścieków surowych oraz przebudowę oczyszczalni ścieków".

Celem planowanej inwestycji jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Leszno poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, wykonanie tłoczni ścieków surowych oraz przebudowę oczyszczalni ścieków.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty w zakresie budowy nowej grawitacyjnej kanalizacji ściekowej na odcinku ok. 1607 mb, roboty w zakresie wykonania tłoczni oraz roboty w zakresie oczyszczalni ścieków. Planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji inwestycji wyniesie 10044,8 m3/rok, planowana liczba odbiorców to 344 osoby, natomiast liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych wyniesie 30 sztuk.

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków na lata 2014-2020, tj. 1.124.136,00 zł

Planowany termin zakończenia zadania – czerwiec 2022 rok.