Funkcjonariuszka z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie odwiedziła uczniów klas VI – VIII Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku

Zrzut-ekranu-2020-03-20-o-03.55.38

Funkcjonariuszka sierż. szt. Daria Fraszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie odwiedziła uczniów klas VI – VIII Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku w dniu 19.02.2020 r. Spotkanie miało na celu przybliżyć uczniom odpowiedzialność prawną nieletnich, czyli jakie konsekwencje prawne ponoszą nieletni, kiedy wejdą w konflikt z prawem. Omówiono, czym jest pojęcie demoralizacji i jakie są jej przejawy, a także co to takiego czyn zabroniony i jakie konsekwencje grożą nieletnim za jego popełnienie. Uczniowie dowiedzieli się, jakie środki wychowawcze i poprawcze może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych czy osób przejawiających cechy demoralizacji.

Uczniowie dowiedzieli się także, jakie działania realizuje Policja ze swojej strony w przypadku ujawnienia osób nieletnich, które popełniły czyn karalny czy są zdemoralizowane. Policjantka przestrzegała również, że nieodpowiedzialne i bezmyślne zachowanie często tylko po to, by zaimponować kolegom, może znacząco wpłynąć na ich dorosłe życie.

Funkcjonariuszka scharakteryzowała również zjawisko cyberprzemocy. Omówiła zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych, a w szczególności dopalaczy. Przestrzegała zebranych uczestników przed sięganiem po tego typu niebezpieczne środki. Przypomniała, że zażywanie środków psychoaktywnych, a w szczególności dopalaczy może powodować śmiertelne zatrucia lub trwałe kalectwo.