Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W 1943 roku świat obiegła informacja o odkryciu w lesie pod Katyniem grobów polskich oficerów, którzy zginęli 3 lata wcześniej na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego. Zamordowano wtedy ponad 20 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego. Byli wśród nich oficerowie, podoficerowie, szeregowcy oraz rezerwiści – lekarze, inżynierowie, prawnicy.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby oddać hołd Ofiarom Zbrodni Katyńskiej, a także dla uczczenia pamięci wszystkich zamordowanych ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.