Dofinansowanie na remonty dróg z Funduszu Dróg Samorządowych

Dofinansowanie na remonty dróg z Funduszu Dróg Samorządowych
Źródło Panorama Kutna

W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie doszło do spotkania Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego z przedstawicielami władz samorządowych powiatu kutnowskiego. W trakcie spotkania przekazano symboliczne czeki na remonty dróg pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych. Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska odebrała promesę na rządową dotację celową  w kwocie 212 772,00 zł. Było to rezultatem bardzo wysokiej oceny wniosku złożonego przez Gminę Kutno na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Kotliska".   Termin jego realizacji przewidziano na dzień 31.11.2020 roku. 

Źródło Panorama Kutna