Informacja dotycząca obowiązku zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

oczyszczalnia

 W związku z obowiązkiem prowadzenia przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2519 z późn. zm.), Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska informuje właścicieli nieruchomości położon...

Czytaj dalej

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30