gminakutno: Inwestycje

Kolejne duże środki pozyskane na działalność Klubu Dziecięcego  w Gołębiewku Nowym

Kolejne duże środki pozyskane na działalność Klubu Dziecięcego w Gołębiewku...

Gmina Kutno otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020na realizację projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Kutno". Projekt reali...
Planowanie przestrzenne w gminie Kutno

Planowanie przestrzenne w gminie Kutno

Zachęcamy państwa do zapoznania się z treścią filmu edukacyjnego, jaki został nagrany w Gminie Kutno w ramach projektu Partycypacja w planowaniu przestrzennym (organizator: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich). Fi...
Granty sołeckie

Granty sołeckie

Gmina Kutno oraz Sołectwo Nowa Wieś, Sołectwo Gołębiew Stary i Sołectwo Wysoka Wielka zakończyły realizację projektów współfinansowanych z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej przezn...
Zakończenie przebudowy drogi w Kotliskach

Zakończenie przebudowy drogi w Kotliskach

Gmina Kutno zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowe jw miejscowości Kotliska" współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres rzeczowy zadania obejmował ut...
Zakończenie przebudowy drogi w Wysokiej Dużej

Zakończenie przebudowy drogi w Wysokiej Dużej

Gmina Kutno zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wysoka Duża gmina Kutno" współfinansowanego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zakres rzeczowy ...
Informacja o realizacji zadania

Informacja o realizacji zadania

Gmina Kutno zrealizowała zadanie pn.: „Spakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kutno"
Przebudowa drogi Kutno - Antoniew - Witonia

Przebudowa drogi Kutno - Antoniew - Witonia

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podpisała ze starostą Powiatu Kutnowskiego Danielem Kowalikiem umowę o udzielenie dotacji celowej dla powiatu kutnowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2164E Kutno - Anto...
Perła Kulturalna Regionu Łódzkiego

Perła Kulturalna Regionu Łódzkiego

 Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu prezentującego historię Zespołu dworsko parkowego w Leszczynku. Aktualnie znajdują się tam siedziba Centrum Kultury Gminy Kutno i Gminnej Biblioteki Publicznej im. J...
Trwa budowa Klubu dziecięcego w Gołębiewku Nowym

Trwa budowa Klubu dziecięcego w Gołębiewku Nowym

Trwają prace budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej w Gołębiewku Nowym z przeznaczeniem na potrzeby Klubu dziecięcego. Będzie to pierwszy klub dziecięcy w Gminie Kutno prow...
Uroczyste otwarcie zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku

Uroczyste otwarcie zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku

W dniu 27 sierpnia 2020 roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia zespołu dworsko- parkowego w Leszczynku, w którym znajduje się siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Bohdana Zaleskiego oraz ...