gminakutno: Inwestycje

Zakończono przebudowę drogi powiatowej do Strzegocina

Zakończono przebudowę drogi powiatowej do Strzegocina

Zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2164E Kutno – Antoniew – Witonia km od 2+800 do 4+300 na długości 1,500 km oraz od 4+300 do 4+600 na długości 0,300 km". Koszt inwestycji 1.097.849,8 zł,...
Gmina Kutno wnioskuje o kolejne środki 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Kutno wnioskuje o kolejne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji...

Gmina Kutno złożyła wnioski o dofinansowanie trzech kolejnych zadań inwestycyjnych w zakończonym w dniu 28.12.2020 r.kolejnym naborze wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotem pierw...
Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu...

 Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniami o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Gnojno i Krzesin oraz...
Rządowe wsparcie dla gminy Kutno

Rządowe wsparcie dla gminy Kutno

15 grudnia w Starostowie Powiatowym w Kutnie odbyła się specjalna konferencja prasowa dotycząca rządowego wsparcia dla naszego regionu. W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli wójt gminy Kutno Justyna Jasińs...
Kolejne duże środki pozyskane na działalność Klubu Dziecięcego  w Gołębiewku Nowym

Kolejne duże środki pozyskane na działalność Klubu Dziecięcego w Gołębiewku...

Gmina Kutno otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020na realizację projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Kutno". Projekt reali...
Planowanie przestrzenne w gminie Kutno

Planowanie przestrzenne w gminie Kutno

Zachęcamy państwa do zapoznania się z treścią filmu edukacyjnego, jaki został nagrany w Gminie Kutno w ramach projektu Partycypacja w planowaniu przestrzennym (organizator: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich). Fi...
Granty sołeckie

Granty sołeckie

Gmina Kutno oraz Sołectwo Nowa Wieś, Sołectwo Gołębiew Stary i Sołectwo Wysoka Wielka zakończyły realizację projektów współfinansowanych z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej przezn...
Zakończenie przebudowy drogi w Kotliskach

Zakończenie przebudowy drogi w Kotliskach

Gmina Kutno zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowe jw miejscowości Kotliska" współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres rzeczowy zadania obejmował ut...
Zakończenie przebudowy drogi w Wysokiej Dużej

Zakończenie przebudowy drogi w Wysokiej Dużej

Gmina Kutno zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wysoka Duża gmina Kutno" współfinansowanego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zakres rzeczowy ...
Informacja o realizacji zadania

Informacja o realizacji zadania

Gmina Kutno zrealizowała zadanie pn.: „Spakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kutno"