Gmina Kutno otrzymała dotację z PROW

Gmina Kutno otrzymała dotację z PROW

Gmina Kutno pozyskała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Leszno, poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, wykonanie tłoczni ścieków surowych oraz przebudowę oczyszczalni ścieków". Celem planowanej inwes...
Gmina Kutno otrzymała promesę

Gmina Kutno otrzymała promesę

W dniu dzisiejszym, Wójt Gminy Kutno Pani Justyna Jasińska odebrała od Sekretarza Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana Pawła Wdówika oraz Wojewody Łódzkiego Pana Tobiasza Bocheńskiego PROMESĘ na utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na kwo...
Zrzut-ekranu-2020-03-20-o-03.48.25

Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego

Zgodnie z zawartą umową nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0001/17-00 z Instytucją Zarządzającą Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego realizowany jest projekt pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów prz...
Zrzut-ekranu-2020-03-20-o-03.50.22

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Raciborów

Gmina Kutno dokonała odbioru końcowego robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Raciborów gm. Kutno". Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie sieci wodociągowej na długości 402 mb, uzbrojenie sieci w zasuwy oraz hydrant przec...
Gmina Kutno pozyskała dofinansowanie na utworzenie Klubu Dziecięcego w Gołębiewku

Gmina Kutno pozyskała dofinansowanie na utworzenie Klubu Dziecięcego w Gołębiewku

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kutno pozyskała dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" – edycja 2020, ze środków finansowych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na utworzenie Klubu D...