gminakutno: Inwestycje

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieruchomości o nr 157/3, 157/4 i 157/5 położonych w  miejscowości Byszew

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieruchomości o nr...

Wójt Gminy Kutno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr 157/3, 157/4, 157/5 położonych w obrębie Byszew, stanowiących własność Gminy Kutno...
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonej w miejscowości Leszno przeznaczonej do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonej w miejscowości Leszno...

Wójt Gminy Kutno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy. Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej stanowiąc...
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 42.80 m2 położonego w budynku wielorodzinnym  w miejscowości Bielawki 26

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 42.80 m2...

Wójt Gminy Kutno na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w b...
Prace montażowe progów zwalniających

Prace montażowe progów zwalniających

W związku ze stała zmianą organizacji ruchu,w dniu 23 września 2021 roku rozpoczną się prace montażowe progów zwalniających na drodze gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ew. 224 ob. Leszczyne...
Ogłoszenie o sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 53.53m2 położonego w budynku wielorodzinnym  w miejscowości Strzegocin 2b

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego lokalu...

​Wójt Gminy Kutno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 o pow. 53.53 m2 położonej w budynku wielorodzinnym o nr 2b w miejscowości Strzegocin wraz ze spr...
Dotacja na przebudowę drogi w Woźniakowie

Dotacja na przebudowę drogi w Woźniakowie

W dniu 02 września 2021 roku Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska wraz ze Skarbnik Małgorzatą Tulińską podpisała z Wojewodą Łódzkim Tobiaszem Bocheńskim umowę na przebudowę drogi gminnej 102220E w miejsc...
Polski Ład - dofinansowanie do inwestycji

Polski Ład - dofinansowanie do inwestycji

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Kutno ubiega się o dofinansowanie inwestycji: I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołębiewku Nowym i Gołębiewku Sta...
Termomodernizacja szkół podstawowych w Byszewie i Gołębiewku  Nowym

Termomodernizacja szkół podstawowych w Byszewie i Gołębiewku Nowym

Gmina Kutno realizuje projekt pt. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku szkoły podstawowej w Byszewie oraz budynku szkoły podstawowej w Gołębiewku Nowym gm. Kutno". Celem projektu ...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu dz. nr 157/3, 157/4 i 157/5 położonych w miejscowości Byszew

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu dz. nr...

Wójt Gminy Kutno na podstawie art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej widomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w miejscow...
Realizacja zadania pn: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku szkoły podstawowej w Byszewie oraz w budynku szkoły podstawowej w Gołębiewku Nowym, gm. Kutno

Realizacja zadania pn: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w...

 Informujemy, że Gmina Kutno realizuje zadanie pn.: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku szkoły podstawowej w Byszewie oraz w budynku szkoły podstawowej w Gołębiewku Nowym, g...