Centrum Kultury Gminy Kutno w nowej odsłonie

Centrum Kultury Gminy Kutno w nowej odsłonie
Fot.A.Olejniczak

​Już niebawem mieszkańcy Gminy Kutno będą mogli korzystać z odrestaurowanego zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku gdzie swoją siedzibę znajdzie Centrum Kultury Gminy Kutno oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Od 2018 roku budynek dworku oraz położony wokół niego teren poddany jest rewitalizacji w związku z realizacją projektu "Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego". Informacje na temat postępu prac, kierunków rozwoju oraz oferty kulturalnej Centrum przekazane zostały przez Wójt Gminy Kutno Justynę Jasińską, Dyrektor ds. Inwestycji i Administracji Magdalenę Krupińska-Kotulską i Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kutno Lilianę Urbańczyk-Wójcik.