Szansa na wóz strażacki dla gmin do 20 tysięcy mieszkańców

glosowanie2

Za największą frekwencję w pierwszej turze wyborów prezydenckich gminy do 20 tysięcy mieszkańców będą miały szansę na otrzymanie wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Jednostki   OSP   ze    zwycięskich   gmin   zobowiązane   będą   do    złożenia   wniosku            o sfinansowanie zakupu  wozu,  a  następnie  do  podpisania   umowy        o dotację.                W przypadku osiągnięcia największej  frekwencji wyborczej w więcej niż jednej gminie danego województwa pod uwagę brane będą: liczba wyjazdów OSP w roku 2019, liczba strażaków mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczych  i dyspozycyjność danej OSP.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w SP we Wrocz...
Zakończenie roku w Szkole Podstawowej w Gołębiewku