Komunikat Wójt Gminy Kutno

Komunikat Wójt Gminy Kutno

Komunikat Wójt Gminy Kutno dotyczący wsparcia osób powyżej 60 roku życia oraz osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do  maseczek ochronnych.
Kolejne wytyczne dot. postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Kolejne wytyczne dot. postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Ważne informacje na temat postępowania w związku z epidemią koronawirusa.
kor2

Koronawirus: opis, pytania i odpowiedzi oraz zalecenia w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną

W związku z kryzysową sytucją, w której znalazł się nasz kraj, przedstawiamy kompendium wiedzy na temat postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. Dzięki poniższym pytaniom i odpowiedziom, możemy uniknąć zagrożenia a także nie dopuścić do rozprzestrze...