Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - edycja 2020

bibloteka

Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku bierze udział w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1".

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

W roku 2020 Biblioteka Publiczna im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku otrzymała na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 7.000,00 zł.

Zakup zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.