Stan zagrożenia epidemicznego

Stan zagrożenia epidemicznego

Poniżej przedstawiamy Państwu główne założenia wynikające z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i  odpowiedzialne stosowanie się do przekazanych wytycznych. W obliczu światowej epidemii, czy ogłoszo...
kor2

Koronawirus: opis, pytania i odpowiedzi oraz zalecenia w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną

W związku z kryzysową sytucją, w której znalazł się nasz kraj, przedstawiamy kompendium wiedzy na temat postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. Dzięki poniższym pytaniom i odpowiedziom, możemy uniknąć zagrożenia a także nie dopuścić do rozprzestrze...
zaslepka

Zarządzenie nr 6/20 Łódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2020 roku

Szanowni Państwo! Przedstawiamy treść zarządzenia nr 6/20 Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. Treść zarządzenia znajduje się poniżej:
Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażeni KORONAWIRUSEM

Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia KORONAWIRUSEM

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, przedstawiamy podstawowe informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia. Przydatne informacje znajdują się w infografikach, natomiast powinniśmy zapisać sobi...
paczki

Wstrzymane wydawanie artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zdrowia koronawirusem i podjętymi odgórnie decyzjami, wstrzymuje się do odwołania wydawanie artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019. Przewidywana przerwa w wydawaniu pacz...