Granty sołeckie

Granty sołeckie

Gmina Kutno oraz Sołectwo Nowa Wieś, Sołectwo Gołębiew Stary i Sołectwo Wysoka Wielka zakończyły realizację projektów współfinansowanych z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej przezn...
Harmonogram wypłat

Harmonogram wypłat

Poniżej prezentujemy Harmonogram wypłat świadczeń GOPS w miesiącu grudniu 2020
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli,...

 Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadza  w dniu 19 listopada 2020  nowe  wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowani...
Zakończenie przebudowy drogi w Kotliskach

Zakończenie przebudowy drogi w Kotliskach

Gmina Kutno zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowe jw miejscowości Kotliska" współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres rzeczowy zadania obejmował ut...
Zakończenie przebudowy drogi w Wysokiej Dużej

Zakończenie przebudowy drogi w Wysokiej Dużej

Gmina Kutno zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wysoka Duża gmina Kutno" współfinansowanego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zakres rzeczowy ...
Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy

Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy

Województwo Łódzkie – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z przyjemnością informuje, że organizuje Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego.  Kon...
Dzień Białej Wstążki

Dzień Białej Wstążki

25 listopada obchodzony jest Dzień Białej Wstążki, czyli Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy wobec Kobiet. Kampania „Biała wstążka" to największa na świecie – z udziałem aż 60 krajów – kampania mająca na ce...
Informacja o realizacji zadania

Informacja o realizacji zadania

Gmina Kutno zrealizowała zadanie pn.: „Spakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kutno"
Po pieniądze z PROW jeszcze w tym roku

Po pieniądze z PROW jeszcze w tym roku

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomia w końcówce roku cztery nowe nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – informuje Halina Szymańska, prezes ...
Informacja dot. wydawania żywności

Informacja dot. wydawania żywności

Informacja o wydawaniu syropów przez Bank Żywności.