81 rocznica wybuchu II wojny światowej

81 rocznica wybuchu II wojny światowej

Dziś mija 81 rocznica wybuchu II wojny światowej.  1 września 1939 roku dokładnie o godzinie 4.47 niemiecki pancernik Schleswig-Holnstein ostrzelał polska składnicę wojskową na Westerplatte, znajdującą się na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Wcześniej Niemcy zbombardowali Wieluń i Tczew. Kampania wrześniowa trwała od dnia 1 września 1939 roku do dnia 6 października 1939 roku. Wobec zdecydowanej przewagi wojsk niemieckich oraz agresji ZSRR w dniu 17 września 1939 roku walki zakończyły się porażką wojsk polskich, a kraj przeszedł pod okupacje niemiecką i sowiecką. 

Cześć i Chwała Bohaterom!