11 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu

Zrzut-ekranu-2020-03-20-o-03.39.35

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy KE od 2004 r. W Polsce pierwszą edycję DBI Polskie Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) zorganizowało już w roku 2005. Jak uzasadniają twórcy inicjatywy, podstawowym założeniem tego dnia jest inicjowanie oraz propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W tym dniu w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku Samorząd Uczniowski przygotował krótki apel mający na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych. Przygotowana została również gazetka szkolna.