Uroczyste otwarcie zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku

Uroczyste otwarcie zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku
W dniu 27 sierpnia 2020 roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia zespołu dworsko- parkowego w Leszczynku, w którym znajduje się siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Bohdana Zaleskiego oraz Centrum Kultury Gminy Kutno. Była to wielka chwila dla Gminy Kutno wieńcząca realizację projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia wstęgi przez Wójt Gminy Kutno Justynę Jasińską, Przewodniczącą Rady Gminy Kutno Joannę Kajszczarek, Dyrektor ds. Inwestycji i Administracji Urzędu Gminy w Kutnie Magdalenę Krupińską-Kotulską, Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kutno, Lilianę Urbańczyk-Wójcik oraz Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.Jednym z elementów tej wspaniałej uroczystości był recital chopinowski zaprezentowany przez Michała Chojnackiego oraz deklamacja wierszy poety Józefa Bohdana Zaleskiego w wykonaniu dyrektora biblioteki Piotra Czerbniaka.