10 uczniów Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku otrzymało stypendium za wyniki w nauce

Zrzut-ekranu-2020-03-20-o-03.59.23

10 uczniów Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku otrzymało stypendium za wyniki w nauce za I półrocze. Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 5,0 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Środki finansowe w wysokości 248 zł. dla każdego stypendysty pochodzą z przeznaczonego na ten cel funduszu Gminy Kutno.