Obwieszczenia Wójta Gminy Kutno dotyczące sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno.