Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat – informacja.