Informacja Wójta Gminy Kutno dotycząca wprowadzenia czasowej organizacji ruchu drogowego w miejscowości Kuczków.