Szkoła we Wroczynach ma już 100 lat! We wczorajsze jubileuszowe uroczystości włączyły się władze naszej gminy – Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Kutno Joanna Kajszczarek. W murach szkoły, po oficjalnym powitaniu przez Dyrektor Beatę Cieślak przybyłych gości: ks. Krzysztofa Kuśmirka, Wójta Gminy Kutno Justynę Jasińską, przedstawicieli władz województwa, gminnych, dyrektorów biur poselskich, dyrektorów szkół, absolwentów, byłych pracowników, dyrektorów, nauczycieli, przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji, sponsorów i rodziców, nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej 100-lecie istnienia szkoły ufundowanej przez władze gminy Kutno – Wójt Justynę Jasińską i Przewodniczącą Rady Joannę Kajszczarek.

W części oficjalnej głos zabrali m. in.: Justyna Jasińska, Wójt Gminy Kutno, Robert Baryła, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Irena Lesiak, dyrektor Delegatury w Skierniewicach Kuratorium Oświaty w Łodzi, Janusz Kołodziejski, dyrektor biura poselskiego Tadeusza Woźniaka, Beata Cieślak, dyrektor szkoły. Z życzeniami przybyły też delegacje ze szkół gminnych, nauczyciele z innych szkół z powiatu kutnowskiego noszących imię Bohaterów Walk nad Bzurą, a także przedstawiciele ZNP, Solidarności, instytucji oświatowych i zaprzyjaźnionych firm.

W swoim przemówieniu Wójt Justyna Jasińska zaznaczała, że jubileusz stanowi szczególny moment nie tylko dla szkoły, ale też dla całej gminy.
– Tegoroczny jubileusz jest dla Państwa powodem do dumy i satysfakcji. W tych murach zapisane są wszystkie ważne momenty, praca nauczycieli i osiągnięcia uczniów wielu pokoleń. To drugi, a czasem i pierwszy dom, którego fundamentem była, jest i będzie prawda, dobro i uczciwość, stanowiące podstawę dobrego wychowania. Serdecznie gratuluję i składam wyrazy uznania wszystkim, którzy swym zaangażowaniem i wytrwałą pracą przyczynili się do budowania tożsamości tej szkoły, wspierając młodzież w jej życiowych dążeniach. Dziękuję byłym dyrektorom – Andrzejowi Tobiaszowi, Barbarze Karczewskiej, Janowi Kuczkowi i obecnej pani dyrektor Beacie Cieślak. Dziękuję również nauczycielom i pracownikom obsługi za trud codziennej pracy, rzetelność, a także za serce i oddanie, dzięki któremu szkoła we Wroczynach pozostawia trwały ślad w edukacji młodzieży w naszej gminie. Szanowni państwo, z okazji uroczystości obchodów 100-lecia szkoły proszę przyjąć obok gratulacji, moje najlepsze życzenia na przyszłość. Mam nadzieję, że trud dyrekcji i grona pedagogicznego wspierany przez rodziców i samorząd naszej gminy pozwoli dalej budować historię tej szkoły oraz osiągać sukcesy edukacyjne i wychowawcze na drodze kształcenia świadomych i odpowiedzialnych obywateli. Dziękuję – mówiła Justyna Jasińska.

Za pośrednictwem Pani Wójt, grawerton z najlepszymi życzeniami z okazji 100-lecia Szkoły, przekazał Senator RP Przemysław Błaszczyk, który ze względu na pełnione obowiązki nie mógł być obecny na uroczystości. Wiele upominków oraz przydatnych dla Szkoły sprzętów przekazali również Goście obecni podczas imprezy.

W swoim przemówieniu pani dyrektor przybliżyła bogatą historię i tradycje sędziwej, acz duchem młodej, jubilatki i wyraziła nadzieję, że jeszcze przez długie lata będzie mogła rozwijać się, służąc kolejnym pokoleniom.
– Szkoła przeżywa niezwykły dzień, najpiękniejszy, jubileusz 100-lecia edukacji. Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze – to motto, które towarzyszy nam od początku przygotowań do uroczystości – mówiła Beata Cieślak, dyrektor SP im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach.

Jubileusz uświetnił wzruszający i ambitny występ artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły we Wroczynach oraz uczniów zaprzyjaźnionych szkół, a także absolwentki, Anny Winkler. Jego przesłaniem było hasło: Łączymy przeszłość z teraźniejszością. Scena na godzinę stała się miejscem sentymentalnej podróży z przeszłości ku współczesności wzbogaconej recytacjami, pięknym śpiewem i budzącymi zachwyt tańcami. Przygotowano również ciekawą wystawę zdjęć oraz prezentację multimedialną ukazującą dzieje placówki oświatowej na przestrzeni stu lat.

Po zakończeniu części artystycznej przyszedł czas na tort. Ufundowała go Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska. Nie było w tym dniu nikogo, kto nie życzyłby Jubilatce kolejnych wspaniałych i owocnych 100 lat.