Projekt pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno

 poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej

Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Nazwa Beneficjenta: Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno; www.gminakutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 922 250,69 zł

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przebudowę infrastruktury turystycznej, przystosowanie istniejącego obiektu dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji turystycznych oraz zagospodarowanie terenu w Parku Kulturowym Etnograficznym Podregionu Kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim w Leszczyku.

Projekt „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” zakłada dwa etapy prac z podziałem na prace związane z infrastrukturą techniczną obiektów oraz zagospodarowania bezpośredniego otoczenia projektu.

W maju 2018 roku został przekazany teren budowy celem wykonania robót budowlanych             w zakresie zadania 1 – Infrastruktury technicznej. W ramach zadania w obiekcie zostaną wykonane roboty budowlane, sieci i instalacje wewnętrzne sanitarne, grzewcze i chłodnicze, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła wraz z wymiennikiem gruntowym. Zadanie obejmuje prace w dwóch budynkach głównym i bocznym oraz obejmuje zagospodarowanie terenu wokół budynku, tj. parking, drogi, chodniki i ogrodzenie.  Zaawansowanie prac na konie marca 2018 r. szacuje się na ponad 40 %.

W lutym bieżącego roku Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska przekazała zewnętrzny teren budowy celem wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania zadania 2 – Zagospodarowania bezpośredniego otoczenia projektu. W ramach zadania przewidziane zostało do wykonania m.in.: boisko, plac zabaw i siłownia, scena plenerowa oraz mała architektura i urządzenie parku.

Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2018 – 2020.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij