W Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Paweł Józwiak, witając uczniów, rodziców i zaproszonych gości – Wójt Gminy Kutno Justynę Jasińską oraz Przewodniczącego Rady Rodziców Roberta Pacholczyka.

Młodzi aktorzy wykazali się wiedzą, oraz umiejętnościami aktorskimi i wokalnymi. Aktu pasowania osobiście dokonała Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska. Rodzice byli dumni ze swoich pociech, a nauczyciele z wychowanków. Na zakończenie uroczystości Pani Wójt wręczyła pierwszoklasistom upominki, następnie prezenty przekazali przedstawiciele poszczególnych klas.

– Dziękujemy wszystkim za obecność, zaangażowanie i ciepłe słowa. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci – komentuje dyrekcja SP w Gołębiewku.