RODO – URZĄD GMINY KUTNO

 Informacja dla klientów Urzędu Gminy Kutno dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kutno, jest Wójt Gminy Kutno, siedziba: 99-300 Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, Regon: 611015744.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kutno – iod@gminakutno.pl.
3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO* w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom, niż
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
4. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, jeżeli wynika to z przepisów prawa bądź Administrator przekazał je podmiotowi, który w jego imieniu realizuje przetwarzanie na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych.
7. Każda osoba ma prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kutno jest p. Beata Gawryszczak

Kontakt: iod@gminakutno.pl

Zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

4) współpraca z organem nadzorczym – niezależnym organem publicznym ustanowionym przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO,

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

LOGI SERWERA
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane statystyk, które mogą być pobierane i mogą zawierać dane osobiste:

 • IP użytkownika
 • ID użytkownika
 • data i czas żądania
 • tytuł strony oglądanej
 • URL strony oglądanej
 • URL strony poprzednio oglądanej
 • rozdzielczość użyta do wyświetlenia strony
 • czas lokalny użytkownika
 • pliki „kliknięte” i pobrane
 • linki do zewnętrznych domen, które zostały „kliknięte”
 • czas generowania strony pobranej przez użytkownika
 • lokalizacja użytkownika : kraj, region, miasto, przybliżona szerokość i długość (geolokalizacja)
 • podstawowy język przeglądarki używanej do wyświetlania strony
 • „User Agent” używanej przeglądarki
 • dane przeglądarki
 • system operacyjny
 • urządzenie użyte do przeglądania stron (komputer stacjonarny, tablet, przenośne, tv, konsola, itp.)
 • losowy, unikatowy numer ID użytkownika
 • czas pierwszej wizyty
 • czas poprzedniej wizyty
 • liczba wizyt użytkownika
 • „Custom dimensions” – niestandardowe dane przypisane do osoby lub akcji – np. strony, zdarzenia – by wizualizować raporty (jak wiele wizyt, konwersji, obejrzanych stron, itp. było dla każdego „Custom dimension”)
 • „Custom variables” – para „nazwa-wartość” przypisana do osoby odwiedzającej (lub wyświetleń strony) poprzez JavaScript Tracking API – by wizualizować raporty (jak wiele wizyt, konwersji, obejrzanych stron, itp. było dla każdego „Custom variable”)
 • „Campaign” – pomiar efektywności kampanii przyciągających użytkowników do strony – wizyty, wyświetlenia stron
 • „Site search” – informacje o tym jak użytkownicy wykorzystują wewnętrzną wyszukiwarkę strony
 • „Goals” – strategia i priorytety – np. dane o pobranych materiałach, osobach, które skontaktowały się, wyświetliły np. film, itp.
 • „Events” – zachowania generowane przez użytkownika strony wobec jej zawartości, np. kliknięcia menu, widgets, elementów flash, zachowania wobec gier, mediów, AJAX
 • „Ecommerce” – śledzenie danych, produktów, zamówień, itp. na stronie
 • Wyświetlanie i klikanie zawartości – dowolnej strony serwisu lub aplikacji
 • Aktywności na stronie takie jak: kliknięcia, ruchy myszką, przewijanie, zmiana rozmiaru okna, zmiany stron i interakcje formularzy, nagrywanie sesji użytkownika
 • interakcje z formularzami – raporty, widgets
 • śledzenie zachowania względem zawartości wideo i audio

Polityka plików Cookie

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – informatyk@gminakutno.pl

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych -w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)