Dziś władze naszej gminy – Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Kutno Joanna Kajszczarek – wzięły udział w uroczystościach patriotycznych związanych ze 101. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Byszewie. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się między innymi: Janusz Kołodziejski, dyrektor biura poselskiego Posła RP Tadeusza Woźniaka, Pani Barbara Tomczak – radna, przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury, emerytowani nauczyciele Szkoły: Pan Jan Ścibor, były dyrektor Szkoły, Pani Halina Ścibor, Pani Jadwiga Sierocka oraz Pani Mirosława Krajewska. Na akademię przybyli również przedstawiciele rady rodziców, absolwenci oraz okoliczni mieszkańcy. Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich przez Panią Dyrektor Barbarę Podolską. Głos zabrała Pani Wójt, która w swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważne jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodych ludzi. Widowisko przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Byszewie było swoistą podróżą przez polskie dzieje, aż do momentu odzyskania niepodległości w 1918 roku. Nie zabrakło liryków największych polskich poetów – Krasickiego czy Norwida, wzruszających pieśni i wspólnego śpiewania piosenek patriotycznych.