STYPENDYŚCI ZE STRZEGOCINA!

Decyzją Dyrektora SP im. K. Makuszyńskiego w Strzegocinie trzy osoby otrzymały stypendium motywacyjne za bardzo dobre wyniki nauczania i wzorowe zachowanie za pierwsze półrocze w wysokości 248 zł. Gratulujemy: Julii Stępniak, uczennicy klasy VIII, Julii Mączyńskiej,...

11 lutego klasy I-III odchodziły Dzień Bezpiecznego Internetu

Już od najmłodszych lat warto pokazać dzieciom jakie zalety i wady posiada Internet. Wraz z programem Sieciaki.pl uczniowie poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz w jakich dobrych celach mogą go wykorzystać. Zapoznały się również z zagrożeniami jakie...

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy KE od 2004 r. W Polsce pierwszą edycję DBI Polskie Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) zorganizowało już w roku 2005. Jak uzasadniają...

Koncerty edukacyjne

Od października, co miesiąc w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku, przedszkolaki i uczniowie klas I-III biorą udział w koncertach edukacyjnych. Głównym celem koncertów jest rozwijanie wyobraźni muzycznej, zapoznanie z podstawowymi informacjami z...

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY KUTNO z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Kutno na okoliczność przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie połączenia w jedno sołectwo poszczególnych sołectw Gminy Kutno oraz projektów statutów powstałych sołectw.

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. b) Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 72/X/99 Rady Gminy Kutno z dnia 18.06.1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa, zmienionej uchwałą nr IX/70/03 Rady Gminy Kutno z dnia 22.08.2003r. w sprawie dokonania zmian w...

KONTAKT - URZĄD GMINY KUTNO

Urząd Gminy Kutno
ul. Witosa 1, 99-300 Kutno
tel. 24 355 70 20, fax 24 355 70 21
e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Kliknij TUTAJ, aby pobrać „Strategię Rozwoju Gminy Kutno” w wersji elektronicznej.

ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ - LESZCZYNEK

Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Kliknij TUTAJ, aby poznać szczegóły

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kliknij TUTAJ, aby zapoznać się z klauzulą RODO oraz z zasadami bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych.

  Aktualności

Wydarzenia, informacje Wójta Gminy Kutno, ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY KUTNO z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Kutno na okoliczność przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie połączenia w jedno sołectwo poszczególnych sołectw Gminy Kutno oraz projektów statutów powstałych sołectw.

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. b) Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 72/X/99 Rady Gminy Kutno z dnia 18.06.1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa, zmienionej...

czytaj dalej
Ważna informacja dla hodowców drobiu

Ważna informacja dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie w związku z występowaniem licznych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków przekazuję do wiadomości mieszkańcom, że na obszarach wolnych od choroby...

czytaj dalej

  Dowiedz się więcej

Gmina Kutno to gmina wiejska, położona w północnej części województwa łódzkiego, w powiecie kutnowskim, wokół miasta Kutno. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w Kutnie, które jest stolicą powiatu kutnowskiego. Gmina leży w odległości 60 km na północ od głównego ośrodka wojewódzkiego – miasta Łodzi oraz w odległości ok. 120 km na zachód od Warszawy. Pod względem administracyjnym podzielona jest na 31 sołectw i 54 miejscowości. Całkowita powierzchnia gminy według Urzędu Gminy Kutno wynosi 122,31 km² (2009), czyli 12 231 ha, z czego ogromną większość stanowią użytki rolne – grunty orne, sady, łąki i pastwiska (10 495 ha). Liczba ludności gminy wynosi 8 742 osoby, stanowiąc tym samym 8,5% ludności powiatu kutnowskiego. Gmina Kutno jest jedyną jednostką administracyjną powiatu, w której obserwowany jest wzrost liczby ludności. Jest to ściśle związane z faktem, iż stała się ona obszarem napływu migracyjnego mieszkańców miasta.

Najbardziej znaczącym profilem działalności mieszkańców gminy jest produkcja rolna, która realizowana jest w indywidualnych gospodarstwach. O niezwykłym bogactwie płodów rolnych (zbóż, ziemniaków, owoców i warzyw) świadczy liczba gospodarstw, których liczba w gminie Kutno przekracza 1000. Jedna z największych w regionie upraw pomidorów zlokalizowana jest w miejscowości Piwki. Wraz z produkcją rolną rozwijają się liczne hodowle zwierzęce (drób, bydło). Istotnym czynnikiem dla rozwoju hodowli jest sąsiedztwo Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kutnie, w obrębie której funkcjonuje największa ubojnia w Europie Środkowo-Wschodniej. Na terenie gminy zlokalizowane są dwie fabryki maszyn rolniczych (produkcja, handel krajowy i eksport), które corocznie otrzymują szereg nagród i wyróżnień w prestiżowych konkursach. Spośród wielu podmiotów gospodarczych istotną część stanowią firmy handlowe (maszyny rolnicze, materiały budowlane, hurt owoców i warzyw), usługowe (budownictwo, transport) i produkcyjne (produkcja maszyn, przemysł mineralny i drzewny).

Liczne inwestycje inicjowane przez samorząd gminy Kutno mają na celu nieustanną poprawę jakości życia mieszkańców (budowa i utrzymanie dróg, rozwój sieci kanalizacyjnej) oraz tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju gospodarczego. Wsparcie od samorządu otrzymują również stowarzyszenia – 8 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (2 jednostki działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym). Na szczególną uwagę zasługuje troska samorządu o edukację (4 szkoły podstawowe) oraz o zachowanie dziedzictwa kulturowego (na terenie gminy znajduje się kilka cennych i charakterystycznych zabytków, m.in. gotyckie Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej, renesansowy pałac w Malinie).

Największą realizowaną obecnie inwestycją jest rewaloryzacja późnoklasycystycznego zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku, gdzie swoją siedzibę ma Ośrodek Kultury Gminy Kutno – jej wartość to ponad 11 mln złotych. 

Dwór i park, w którym na początku XIX wieku przebywał słynny poeta romantyczny Józef Bohdan Zaleski, staje się co roku wielką historyczną areną za sprawą jednego z największych w Polsce zlotów grup rekonstrukcji historycznych – „Odyseja historyczna”.

W 2018 roku (IX edycja Odysei) na terenie gminy gościło ponad 1200 rekonstruktorów z całej Polski, którzy wiernie odtwarzali realia swoich epok. Teren zlotu w Leszczynku odwiedziło wówczas ponad 8000 gości.

W 2018 roku w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Roku Polskiej Geografii organizatorzy geodezyjnej akcji „Honorowy Południk Krakowski” wyznaczyli środek całego terytorium RP (łącznie z wodami terytorialnymi). Nowe geodezyjne serce Polski zabiło w Nowej Wsi, w gminie Kutno. Było to inspiracją do ustanowienia hasła promocyjnego gminy, które od 2019 roku brzmi: „Gmina Kutno #centrummożliwości”.

Realne zagrożenie ptasią grypą

Realne zagrożenie ptasią grypą

Realne zagrożenie ptasią grypą Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że w dniu 13 stycznia 2020 r. zostało...

Informacja

Informacja

Informacja Wójta Gminy Kutno Kutno, dnia 10 stycznia 2020 roku. OŚ.6232.2.2020 I N F O R M A C J A Urząd Gminy Kutno...

Witamy w naszej gminie!

Gmina Kutno to gmina wiejska, położona
w północnej części woj. łódzkiego, w powiecie kutnowskim, wokół miasta Kutno. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w Kutnie. Od 2018 r. funkcję wójta gminy sprawuje Justyna Jasińska. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie.

Produkcja rolna

Najbardziej znaczącym profilem działalności mieszkańców gminy jest produkcja rolna, która realizowana jest w indywidualnych gospodarstwach. O niezwykłym bogactwie płodów rolnych (zbóż, ziemniaków, owoców i warzyw) świadczy liczba gospodarstw, których liczba w gminie Kutno przekracza 1000.

Dobrze zintegrowani

Wsparcie od samorządu otrzymują również stowarzyszenia – 8 Kół Gospodyń Wiejskich oraz
7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
(2 jednostki działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym).

Odyseja Historyczna

W 2018 roku (IX edycja Odysei) na terenie gminy gościło ponad 1200 rekonstruktorów z całej Polski, którzy wiernie odtwarzali realia swoich epok. Teren zlotu w Leszczynku odwiedziło wówczas ponad 8000 gości. To jedna z największych imprez w powiecie kutnowskim.

#centrummożliwości

W 2018 roku w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Roku Polskiej Geografii organizatorzy geodezyjnej akcji „Honorowy Południk Krakowski” wyznaczyli środek całego terytorium RP (łącznie z wodami terytorialnymi). Nowe geodezyjne serce Polski zabiło w Nowej Wsi.

 Gmina Kutno – multimedia

Jeśli nagrałeś ciekawy materiał i chcesz się nim podzielić, zapraszamy do kontaktu. Filmy zamieszczamy w serwisie YouTube oraz na stronie gminakutno.pl

Dożynki 2019 - przeżyjmy to jeszcze raz!

Tegoroczne święto plonów w gminie Kutno cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, znakomici artyści i swojski klimat sprawiły, że tysiące osób przybyły do Strzegocina.